חזרה לכל המונחים

פגה - מילון מונחים

לשון המשנה לילדה שטרם מלאו לה שתים עשרה שנה וטרם הראתה סימני בגרות, כדוגמת התאנה קודם שהבשילה ( נידה, ה, ז).