חזרה לכל המונחים

עת רצון - מילון מונחים

זמן תפילה הנחשב לבעל סגולות מועדפות להענות לתפילה.
זמן כזה הוא לדוגמא ביום הכיפורים, חתן וכלה ביום חופתם ואשה בטבילתה.