חזרה לכל המונחים

עובר לעשיתן - מילון מונחים

קודם לעשיה, לפני המעשה.
בענין ברכות הכוונה לברכות שמברכים לפני עשית הדבר שעליו מברכים.
לדוגמא: הדלקת נרות שבת, נטילת ידיים.