חזרה לכל המונחים

מי תמציות - מילון מונחים

מי גשמים שירדו על ההרים וזחלו מהם לעמק ונתכנסו שם.
מים אלו אינם בכמות של ארבעים סאה.