חזרה לכל המונחים

מימי תלתן - מילון מונחים

צבע מים שהשרו בהם את צמח התלתן ( ממשפחת הקטניות).
צבע זה הוא אחד מהצבעים החשודים ע"י בית שמאי כצבע דימום מטמא ( נידה, ב,ו).