חזרה לכל המונחים

ימי טומאה - מילון מונחים

מספר הימים שאשה צריכה לספור, לאחר לידה עד שטובלת לבעלה – שבעה ימים לזכר ושבועיים לנקבה. ספירה זו היתה נהוגה בימי בית המקדש ואינה נהוגה כיום.
ימים אלו באו לפני ספירת 'ימי טהרה' שהיו סופרות לשם אכילת טהרות ועליה לבית המקדש .