חזרה לכל המונחים

ימי טהרה - מילון מונחים

שלושים ושלושה ימים לאחר לידת זכר וששים וששה ימים לאחר לידת נקבה, שאשה סופרת אחרי 'ימי טומאה', לשם אכילת טהרות ועליה לבית המקדש.