חזרה לכל המונחים

טומאה - מילון מונחים

הגדרה הלכתית למצב מטפיזי אשר לו השלכות שונות למצוות טהרת המשפחה ובזמן קיום בית המקדש למצוות הקשורות בו.
הטומאה מרמזת לדבר שנפגם או חולל מקדושתו ולדרגה רוחנית פחותה.