חזרה לכל המונחים

טהרה - מילון מונחים

הגדרה הלכתית למצב מטפיזי אשר לו השלכות שונות למצוות טהרת המשפחה ובזמן קיום בית המקדש למצוות הקשורות בו.
הטהרה מרמזת לזך, קדושה, דרגה רוחנית גבוהה.