חזרה לכל המונחים

חפיפה - מילון מונחים

מכלול ההכנות שהאשה עושה לפני הטבילה על מנת שלא תהיה כל חציצה בינה לבין מי המקוה בזמן טבילתה. החפיפה כוללת רחצת הגוף, חפיפת השיער ובדיקתם.