חזרה לכל המונחים

חומרת רבי זירא - מילון מונחים

החומרה לנהוג בכל דימום כדם 'זיבה', המחייב 'הפסק טהרה' וספירת שבעה ימים נוספים עד לטבילה.