חזרה לכל המונחים

זריעה - מילון מונחים

לענייני מקואות : הכנסת מים שאובין, אשר מקורם ברשת המים העירונית, לתוך ה"אוצר" ( לאחר ה"המשכה").