חזרה לכל המונחים

השקה - מילון מונחים

חיבור מים למים ע"י נגיעה, כמו נשיקה. כדי לטהרם, להכשירם או להשלים לשיעור.
לעניין מקוואות – חיבור בין מי הגשמים האגורים ב"אוצר" לבריכת המקוה המכילה "מים שאובין" , אשר מקורם בד"כ ברשת המים העירונית.