חזרה לכל המונחים

המשכה - מילון מונחים

העברת מים שאובים ל"אוצר" או מקוה, לפני כניסתם אליהם, דרך תעלת קרקע או ביטון רזה "הראויים לבלוע" (לחלחול) באורך 3 טפחים ( 30 ס"מ) לפחות.
("מקוואות"/ יוסף שנברגר)