חזרה לכל המונחים

בלנית - מילון מונחים

עובדת במקוה ומשגיחה ששיער הטובלת לא יצוף מעל פני המים ושגופה לא יתחכך בדפנות בריכת הטבילה.