חזרה לכל המונחים

בית הסתרים - מילון מונחים

כלל המקומות בגוף המוסתרים מן העין, אך נראים כלפי חוץ. כגון: חלל הפה, אף, אוזן חיצונית , בית שחי.