חזרה לכל המונחים

ארבעים סאה - מילון מונחים

מידת נוזלים הלכתית המתארת את כמות המים המינימלית הדרושה ,
לטבילה או להכשרת מים שאובין.
כמות זו שווה לכ – קוב מים (1000 ליטר).