חזרה לכל המונחים

אוצר השקה - מילון מונחים

בריכה הבנויה בצמוד למקוה ומחוברת אליה בעזרת נקב בקיר המשותף.
האוצר מכיל מי גשמים וחיבורו למקוה מכשיר את המים הנמצאים שם.