לכל המאמרים

דיני מפלת

אשה שהפילה את עוברה בשלב מוקדם של ההריון:
אם לפני 40 יום מתחילת ההריון ( לפי זמן הטבילה או הביאה) או שהעובר הפסיק להתפתח לפני מלאת 40 יום, גם אם ההפלה התרחשה מאוחר יותר, ממתינה 5 ימים, עושה הפסק טהרה, סופרת 7 נקיים וטובלת (כוסת רגילה).
אם לא היה דימום כלל אינה נאסרת.
אם חלפו 40 יום:
אם הפילה זכר תמתין  5 ימים  עד להפסק, תספור 7 נקיים ותטבול.
אם הפילה נקבה יכולה לעשות הפסק לאחר 5 ימים, אך תמתין לטבילה עד היום ה- 14 להפלה.
אם הפילה תאומים מאותו מין, נוהגת כמנהג אותו מין.
אם הפילה משני המינים – נוהגת על פי מנהג הספירה למפלת נקבה.
אם לא ניתן לדעת את מין העובר, נוהגת גם כן כמנהג מפלת נקבה.