לכל המאמרים

התעוררות

נכתב על-ידי מירי ו

ומה שאין בו מנגינה
לא יעבור הפעם
את סף דלתי אל השנה החדשה
ולא יבא עוד בלילות להסיתני
להטרדני משנתי העייפה.

ולאט לאט- אז יתרחב בי שקט
ומה שיש בו מנגינה פתאום יפעם
ויערני משנתי- זאת הנודדת,
לשמוע אלף מנגינות שבעולם.