לכל המאמרים

תפילת הבלנית

נכתב על-ידי תמר רוטשטיין

הנני

שליחה ממונה לפנייך
מיטיבה ראייתי
מהדקת מידותיי
מקטינה ירחי,
ירכיי
מצמצמת היותי לפנייך.

יהי רצון שמבטי יופנה ללבב
סייע בעדי שמור אותי שקופה
לסייעה לטבול בשבעת העולמות :
חסדה                 גבורתה
תפארתה
נצחיותה               הודה
יסודה.
דורות  נשים הפוגשות
מלכותן
יורדות
עמה
הבורה.

כורעת במבוֹע
הצפה והצופה ,
מבקשת :
פתח אדוות ליבנו
שנדע לבקש נכונה – החיבור.
נטמעת ,
נתמרת
במים החיים

ועולה
כגון הטוהר

יפה כלבנה

מצרפת לחשי ללחשך
הומה,
שתעל  לרצון
שרצונך לרצונו
ברחמים
יהי.