לכל המאמרים

תפילה- ערב ראש השנה התשע'ה

נכתב על-ידי נחמה שולמן

עומדים אנו על שפת הצוק,
שנה חדשה עומדת לצוץ.
הנתרומם אלי עוף?
הנמשיך בדרך הגישור?
הנדע ביחד לנתב את החלום?
למצוא את הדרך לחזון?
מצאנו את המשותף לזו הצעידה.
נתנו דרור לכבוד, ויתור והקשבה.
נתינה קטנה בליל זעקה.
תפילת אב ואם לבני האומה.
הן ראינו זו התפילה נענתה,
נמשיך בזו הדרך למחילה,
עוד אראנו נפלאות לגאולה איתנה.