לכל המאמרים

בני אהובי

נכתב על-ידי נחמה שולמן

על משכבי בלילות הוגה בילדותך.

געגועים נושאים אותי אל דמותך.

את שמיכת הפוך, החליפה הצינה.

את המשחק במים ובחול-

אבן, רגב, בוץ ואדמה.

קוצים אתה אוסף לי כמתנה,

נעמו לי קסמי הארץ הקדומה.

אתה נפעם מעוצמת הרעות, האחוה, האושר והשמחה,

הצומחים מתוך השבוע הקשה שלך בצבא.

עוצמות אלו שבך,

ממלאים את ליבי שמחה וגאווה.

אשרי שבני אתה, אהובי – איתן.