לכל המאמרים

תפילה לטבילה בערב יום כיפור

נכתב על-ידי נחמה שולמן

תפילה חדשה לאומרה בסמוך לטבילה של ערב יום כיפור:

רבונו של עולם, הנה אנכי באה לטבילה זו ,
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי-ה ביחודא שלים בשם כל ישראל,
לתקן שרש מצוה זו במקום עליון. ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון.
וכשם שאני מטהרת את עצמי למטה כן תטהר נפשי ונשמתי למעלה בנהר דינור בשם י- ה ה' צור עולמים. כמו שנאמר: " וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים, וּטְהַרְתֶּם:  מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל-גִּלּוּלֵיכֶם, אֲטַהֵר אֶתְכֶם."  ( יחזקאל לו, כב). ואומר: " מקוה ישראל ה'" (_ירמיהו יז, יג) " מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"( יומא, ח, י).

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבכח סגולת טבילה זו יהיה נמתק הדין ברחמים. ותתקן טבילה זו כל שפגמתי בטבילות של מצוה.
אמן.