לכל המאמרים

התחדשות

נכתב על-ידי נחמה שולמן

בהתחדש עלי עת ומועד, אביב וסתו,
עת תשליך במצולות ים את  כל חטאי .
טהר את נפשי לעבודתך.
לתקן את נפשי במלכות שדי.
לעשות רצוני – רצונך,
להשקיע בהורי , בעלי ילדי וכל אהובי.
למצוא שמחה וסיפוק בכל עיסוקי.
חדש שנתי כמו את עלומי
לתת כחי במותני ועז בצעדי.

'למדני, אלהי, ברך והתפלל
על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,
על החרות הזאת: לראות, לחוש, לנשום,
לדעת, ליחל, להכשל.
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל,
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום,
לבל יהיה עלי יומי הרגל' (לאה גולדברג).