לכל המאמרים

תקיעות

נכתב על-ידי נחמה שולמן

תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.
קול דממה דקה.
כל עצמותי אומרות שירה.
במקום המחשבה שלוה.
את ליבי מציפה שמחה.
התרוקנות.
חלומות עולים וצפים.
תפילות וכמיהות נישאים למרומים.
התבטלות.
בך בטחתי אלי
לא דבר בידי, כי אם בידך צורי.
קחני אל עצמי.
שאני אל שליחותי.
כולי תפילה.
קול דממה דקה נשמע.
התגשמות.