לכל המאמרים

החייל שלי לבני האהוב איתן הי"ו

נכתב על-ידי נחמה שולמן

מתוך השרב והסערה,
הגשם ורוח המזרח.
באת אלי מאובק ומיוזה.
על ידך יבלות.
צבע עור ידיך כצבע הערוגות.
בעיניך זורחות השמיים.
מתוך חיוכך הנפלא, לובנות השיניים.
בצידי עיני בצבצה דמעה.
ארץ ישראל נקנית בתורה ובעבודה,
במטווח ובזחילה,
במטבח ובשמירה.
ארץ ישראל נקנית ביזע ובדמעה.
בתפילת האם לשלום בנה החייל.