לכל המאמרים

כלה

נכתב על-ידי מבקשת טהרה

בלבן פוסעת במשעול חיי
דרך להתקדש לאחד שאני שלו
ברוך הוא שעשני כרצונו.
תחת חופת שמיים, ניצוצות כוכבים,
מהדק סביבי חוטו, חוט של אהבה,
נישאת לאלוקי, לדודי.

דודי לדודי נושק
חבוקה בין דודי, בין אישי,
טבעתו סובב סביבי,
שעשני לרצונו
רצונו בי
להיות לו לרעיה.

נכתב על-ידי מבקשת טהרה
את השיר הזה כתבתי ערב נישואי בסמוך לחג השבועות.