לכל המאמרים

תפילה לשלום המשפחה, לאמירתה בעת הזכרת נשמות

נכתב על-ידי הרב שי פירון, בהתבסס על תפילת הרב פ. קרליבך ממנצסטר.

אבי שבשמים
בשעת הזכרת נשמות אלה שהלכו לעולמם,
נושא אני את עיני אליך, אלוהי, בהודיה מלב שלם,
על שבחסדך הגדול
הורי היקרים חיים פה עמי.
ברכם בבריאות טובה, תן להם כח רב
לחיות איתנו עוד שנים רבות וטובות.
חזקם ואמצם לחיים של רווחה.
ברכם ברפואת הנפש וברפואת הגוף
ברכם שיזכו להנות ולהתברך מצאציהם.
שתהא פרנסתם מצויה
ושתהי הברכה בביתם.
חזק אותי,
שאוכל לעזרם בכל כוחי ובכל מאודי,
ולוואי ואזכה לקיים מצוות כיבוד הורים בכל דקדוקיה והידוריה.
יהי רצון
שאבין את האחריות הגדולה כלפיהם
כזכות ולא כנטל,
מאהבה ולא מכורח,
בשמחה ובנחת ולא בקוצר רוח.
ויהי רצון שאזכה להיות מקור שמחה להורי ומשפחתי.
ברך את אחי ואחיותי וכל בני משפחתי.
שמחם וברכם בבריאות טובה ובחיים של אורה ואהבה.
ותהי בי יראתך ואהבתך לעבדך בלבב שלם
ונזכה כולנו, יחד, לחיים טובים וארוכים.