לכל המאמרים

מספרת הרבנית לפידות

נכתב על-ידי מתוך: 'אוצר הטהרה' הרב יעקב יואל וולף, אשדוד.

פעם כשחזרה מהרצאה בענייני טהרת המשפחה, בהיותה ברכב קראה בספר שכשאדם מתעסק במצוה היא מגינה לא רק עליו אלא גם על צאצאיו. ופתאום, עוצר בעלה את המכונית בעצירת פתע וכשהיא מרימה את עיניה לראות מי הניצול, ראתה להפתעתה שהוא לא אחר מאשר בנה
וראתה הארה גדולה משמים כמה עוזר ה'.