לכל המאמרים

הקבוצניק שזכה לבנים צדיקים

נכתב על-ידי מתוך: 'אוצר הטהרה' הרב יעקב יואל וולף, אשדוד.

באזור המרכז שכב פעם יהודי חרדי מבני ברק בבית חולים ולידו שכב בן קבוץ שאינו שומר תורה ומצוות. והנה באו מבקרים רבים לבקר את הקבוצניק ובינהם אנשי קבוץ. ובעיקר הגיעו אנשים צעירים בעלי חזות חרדית ובני תורה וכן נשים חרדיות עם כסוי ראש ובגדי צניעות. היהודי החרדי נדהם כשראה שהרברכים הצעירים קשורים לאותו אדם ודואגים לו וכשנפרדים ממנו מנשקים את ידיו..וכשדבר זה חזר ונשנה כמה פעמים, לא יכל החרדי לעצור ברוחו ושאל את שכנו החילוני מי הם האברכם המנשקים את ידיך? השיב לו שכנו: אלו הם בני.. החרדי השתומם ושאלו כיצד ואיך זכית לבנים צדיקים כאלו?ואז השיב לו שכנו: דע לך שזכיתי בכך בזכות אשתי, ואסביר לך את פשר הענין. הגעתי מהשואה בגיל שתים עשרה והגעתי לעלית הנוער בקבוץ בצפון, תוך זמן קצר חיי הקבוץ מחקו  אצלי את כל מה ששיך ליהדות, את כל מה שקיבלתי בבית הורי בחוץ לארץ. באותה תקופה הגיעה גם אשתי לעתיד, ילדה כבת שמונה, לעלית הנוער באותו קבוץ שלי, ברור שגם אצלה מחקו מהר מאד את כל מה שהיה לה מבית אבא ואמא וכך גדלנו באותו קבוץ.
והנה יום אחד הצעתי לה נשואין, והבחורה אמרה שהיא תתן לי תשובה בעוד זמן מסוים. כעבור חודש- חודשיים נגשה אלי ואמרה שיש לה תשובה בשבילי, אבל לפני זה היא רצתה לספר לי סיפור. היא ספרה שפעם אחרונה שראתה את אמא שלה זה כאשר שתיהן נסעו יחד למחנה ההשמדה והפגישה בינהן היתה ברכבת ההשמדה. אמא שלה עמדה לידה ליד דלת הרכבת ואז פנתה אליה ואמרה לה: עוד מעט אנו נפרדות לנצח, כנראה שאני אמות, אבל את בע"ה תחיי. בתחנה הבאה כאשר הגרמנים יעצרו את הרכבת ויעלו יהודים נוספים, אני אנצל את ההזדמנות ואדחוף אותך החוצה. תשתדלי להמלט, תגיעי לעירות ותינצלי באיזו צורה, כך אני מאמינה וזאת התחושה שלי. והאמא המשיכה ואומרת לה: דעח לך בתי, שהגוף שלנו נפרד אחד מהשני, אבל הנשמה – הרוח תשאר תמיד. אני תמיד אשאר אמא שלך וניפגש בעזרת השם. אני מבקשת ממך, אם את רוצה שיהיה קשר רוחני ביננו ואם את רוצה שאני אשאר אמא שלך, אני רוצה ללמד אותך שתי מילים. אמנם כעת לא תביני את שתי המילים, אבל אני מבקשת ממך יום יום לחזור על אותן שתי מילים כמה פעמים. אני רוצה שתגיעי לארץ ישראל בסופו של דבר ושוב שם תזכירי את שתי המילים האלה עשרות פעמים שלא תשכחי אותן. וכשמישהו יציע לך נישואין תגשי לרב ותאמרי לו את שתי המילים, ומה שהרב יגיד לך בדיוק זה מה שצריך שתעשי. במידה שכך תעשי אני אמא שלך, במידה שלא תעשי, הריני מודיעה לך שמעתה אני מתנתקת ממך גם מבחינה רוחנית. הילדה ידעה רק לבכות ולא הבינה מה האמא רוצה ממנה, אבל הבינה שהאמא עומדת להיפרד ממנה וכך נפרדה מהאמא בדמעות שליש..
כשהגיעה הילדה לקבוץ שננה לעצמה את שתי המילים ולא שכחה אותן גם כשהיתה בקבוץ. והנה אחרי שהצעתי לה נישואין, היא הלכה לרב וכשחזרה אמרה לי: דע לך שחזרתי עכשיו מהרב ואני רוצה לגלות לך את שתי המילים. שתי המילים היו " טהרת המשפחה", והנה אותו רב אמר לי בדיוק מה צריך לעשות. אם אתה מוכן לשמור על טהרת המשפחה, מוכנה  אני להנשא לך, ואם לא אני מצטערת ואין על מה לדבר.
כששמעתי דבר זה ממנה, התפלאתי מאד עליה ואמרתי לה הרי כאן בקבוץ אוכלים חזיר ומחללים שבת ועוברים על כל האסורים ואיך נוכל לקיים טהרת המשפחה כל החיים. אולם היא עמדה בשלה ואמרה לי ששום דבר לא יעזור, כי זכרה של האמא שלה יקר בעיניה יותר מכל.
ואני כשראיתי שהיא עומדת על כך בכל תוקף, הסכמתי בלית ברירה לתנאי ונשאתי אותה לאשה. ובאמת שמרנו על טהרת המשפחה בדיוק כמו זוג שומר תורה ומצוות למהדרין. הייתי מוציא רכב פעם בחודש מהקבוץ כדי להוליכה לטבילה וכך כל ילדינו נולדו בקדושה ובטהרה. ולכן אל לך להפלא מדוע זכיתי לבנים שכולם ברוך ה' בני תורה ורודפי מצוות…