לכל המאמרים

הרהורים ליום השואה

נכתב על-ידי נחמה שולמן - מדריכת כלות, בודקת טהרה

"בין שאר גזירות רעות שגזרה מלכות הרשעה, היה האיסור על יהודים לטבול במקווה.
המקוואות נחתמו ועל הדלת נתלה פתק האומר: על פתיחת המקווה או השימוש בו
צפוי עונש כעל מעשה חבלה – מ- 10 שנים עד עונש מוות".
מתוך: על איסור השימוש במקווה, פולין 1941 (מארכיון רינגלבלום).
בימי מלחמת העולם השניה חרפו עצמם רבים מבני עמנו למען שמירת מצוות טהרת המשפחה. היו שטבלו בהסתר והתגנבו באישון לילה למקוואות הסגורים או לנהרות הקפואים. היו שנמנעו מכל מגע בין בני הזוג עוד טרם הופרדו המשפחות.
אתר מקוה. נט מחפש תיעוד של סיפורי גבורה אלו.
אתר מקוה. נט מעלה על נס את שחרפו נפשם על שמירת הטהרה בימי צר ומצוק.
בזכות אלו שטבלו בקרח יכלו בני עמנו ללהט האש בתקומת העם במולדתו.