לכל המאמרים

דיני פרישה בהריון

אשה בהריון נחשבת כ'מסולקת דמים'. אחרי החודש השלישי, אינה צריכה פרישה כלל.
בחודש הראשון, כל עוד לא ברור בודאות שהאשה בהריון, נוהגת על פי דיני הפרישה.
לאחר שהתקבלה תשובה רפואית חיובית, שוב אינה חייבת לפרוש.
יש שהחמירו ונהגו שתפרוש באותו יום בחודש, גם בחודשיים הבאים ( למי שיש לה וסת הקבוע בתאריך מסויים).