לכל המאמרים

דיני הרחקה בלידה

האשה נאסרת בזמן לידה מזמן שראתה דימום ו/או פתיחה של 4 ס"מ, כחלק מהלידה.
ירידת מים ללא סימני דימום – אינה אוסרת.