לכל המאמרים

שיר

נכתב על-ידי מרים וסטרייך

מגולה מכוסה ושוב מגולה
כה פשוט – ערטול מכוון.
מעומק של מים ונפש נכספת
ועד לברכות שמעל.

מגולה מכוסה ושוב מגולה
רק מים ומים סביב
שיער מתפזר, מניפה שנפרשת
ולב מתכסה באביב.

מגולה מכוסה ושוב מגולה
שפתים, עיניים, ריסים
עוד פעם, עד כלות בטוהר מוצפת
כמים לגוף מכסים.