לכל המאמרים

הקדמה

כל המובא להלן מטרתו לתת מושגים כלליים בהלכות טהרת המשפחה.
הלכות טהרת המשפחה  הינן ענין מורכב ומסובך ומטרת האתר לתת יסודות כלליים בלבד.
המובא להלן אינו מחליף קבלת הדרכה מיועצים מומחים ( מדריכי 'צוהר', 'בנין שלם',  משרדי הרבנות והמועצות הדתיות ועוד).
המובא להלן אינו בא להחליף פסקי הלכה מרבנים, אשר פעמים רבות נותנים מענה לצרכי הפרט  ואין להעיד מכך על הכלל.
מצוות הטהרה הנה אבן היסוד לבנין העם היהודי, בכל דורותיו.
מתנה נפלאה זו קיבלנו מאת הבורא כפי שאמר ר' עקיבא: "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים. שנאמר : " מקוה ישראל – ה'".
מצוות הטהרה הנה אחת מהמצוות המכונות חוקים אשר את טעמם איננו מבינים ורב הנסתר בהן על הנגלה.
מכל מקום שאיפת ההלכה להתיר ככל שניתן את בני הזוג בקירבה גופנית.
במצבים מורכבים יעשו מאמצים להסתמך על הקלות הלכתיות של חלק מהפוסקים
ויאפשרו לשני בני הזוג קירבה .
יחד עם זאת טעמים מספר גלויים לפנינו :
• " פתחי לי אחותי רעייתי" נכתב בשיר השירים,
אמרו חז"ל : פעמים אחות פעמים רעיה.
שבירת השיגרה בחיי הנישואין מביאה מתח חיובי , געגועים, ציפיה הדדית והתרעננות.
תקופות בהן האשה היא 'אחות' – בהן יש שימת דגש על קשר ריגשי , חיזוק התקשורת המילולית, העצמת הכבוד ההדדי , קשר עמוק כמו עם 'אחות' – נטול קירבה גופנית.
לחילופין תקופות בהן האשה היא רעיה על כל המשתמע מכך.
כל הרבדים הריגשיים והגופניים יוצאים מהכח אל הפועל ומתאחדים.
• " מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה.
• אמרה תורה:  תהיה טמאה ז' ימים  כדי שתהא חביבה על בעלה כבשעת כניסתה לחופה" (נדה סה).
השמירה על טהרת המשפחה מאפשרת חידוש וחיזוק הקשר בין בני הזוג.
בכל חודש מתחדשת האשה והקשר בינהם מתחדש ' כבשעת כניסתה לחופה'.
• מצות הטהרה מאפשרת לאשה התעלות רוחנית וחיבור אל הבורא.
• מן ההיבט הרפואי, בני זוג המקפידים לשמור על טהרת המשפחה מקיימים על פי רב אורח חיים שמרני. לאור זאת חשיפתם לריבוי פרטנרים הוא נמוך.
על כן אחוז החשיפה לוירוס המחולל את סרטן צואר הרחם – הפפילומה (HPV ) –  שכיח פחות.
• שמירת טהרת המשפחה גורמת לאשה לפתח מודעות רבה לגופה ולהיות ערה לכל שינוי, דבר כשלעצמו מהווה רפואה מונעת וערנות בשלבים ראשוניים של מחלות  שונות הפוגעות בבריאות האשה.