לכל המאמרים

ימים שנבוכה

  • ימים שנבוכה

אשה שסוברת בימים מסוימים שאמורה לקבל מחזור, יכולה לנהוג דיני פרישה נוספים, אך אין לה לפרוש יותר מחמישה ימים רצופים.