לכל המאמרים

מחזור חצי קבוע

  • מחזור חצי קבוע

אשה אשר מחזורה אינו קבוע, אך יודעת בודאות מתי לא תראה מחזור, נקראת אשה עם 'מחזור חצי קבוע'.
לדוגמא, אם יודעת שאמורה לקבל מחזור בין היום ה-30  ליום 35, אשה זו אינה צריכה לשמור על פרישה במועד התאריך העברי של החודש אם הוא פחות מ-30 יום, אך תשמור על יום השלושים ( 'עונה בינונית') ו'וסת הפלגה'.
וכן אם רואה מעבר לשלושים יום אינה צריכה לשמור על 'עונה בינונית', אלא רק על 'וסת הפלגה'.