לכל המאמרים

תקופות הטהרה

המחזור הביולוגי של האשה הנו הבסיס למצוות טהרת המשפחה.
במהלך כל מחזור נראה מספר תקופות הנובעות ממצבה הפיזי של האשה.
תקופות אשר משליכות על התנהגות שני בני הזוג:

  • טבילה  –  בני הזוג מותרים בקרבה גופנית.
    לאחר שהאשה טבלה במים הראויים לכך בני הזוג מותרים בכל קרבה גופנית .
  • וסת  –  בני הזוג אסורים בקרבה גופנית.
    מזמן שהאשה  ראתה וחשה בוסת  או בכל דימום אחר שמקורו ברחם והוא נחשב כגורם נידה על פי ההלכה,    בני הזוג אסורים בקרבה גופנית.
  • שבעה נקיים – בני הזוג אסורים בקרבה גופנית.
    כל שבעת הימים מזמן שהאשה פסקה לדמם, (ווידאה זאת על ידי בדיקה)  ועד לטבילתה –   בני הזוג אסורים בקרבה גופנית.