לכל המאמרים

קביעות המחזורים

  • קביעות המחזורים

משמעות הלכתית רבה יש לקביעה האם לאשה וסת קבוע.
הלכתית מוכרים מספר סוגים שכיחים של וסת קבוע:
א. וסת הפלגה – הופעת מחזור בפרקי זמן קבועים בין המחזורים.
ב. וסת הגוף:
1. סיבה – הופעת מחזור כתוצאה מסיבה מסוימת כגון: פעילות ספורט, מאכל מסוים וכיוצ"ב.
2. סימן – הופעת מחזור בלווי תחושה גופנית אופיינית כגון: גודש בשדיים, כאבי גב, אגן או בטן וכו'.
בוסת הגוף תמיד הוסת תלווה בתחושה הגופנית או תגרם ממנה, וכן אותה תחושה לא תבוא ללא המחזור.
בנוסף מוכרים סוגים נוספים של קביעויות הוסת:
א. וסת החודש – הופעת מחזור באותו תאריך בחודש העברי.
ב. וסת השבוע – הופעת מחזור ביום מסוים בשבוע בפרקי שבועות קבועים.
ג.  וסת דילוג – חודש – הופעת מחזור בתאריך המשתנה באופן קבוע מחודש לחודש
(כגון: א' תשרי, ב' חשוון, ג' כסלו וכו')
ד. וסת דילוג – הפלגה – הופעת מחזור בפרקי זמן המשתנים באופן קבוע ( כגון 25 יום, 27 יום, 29 יום וכדומה).
ה. וסת  הסירוג – הופעת מחזור בתאריך קבוע בחודש, כל מספר חודשים קבוע.
ו.  וסת הכפול – הופעת מחזור בשני קביעויות שונות כגון: וסת הפלגה ווסת החודש.

– קביעת וסת כקבועה מותנית גם ב'עונה' בה הופיעה הוסת – 'עונה' קבועה או לסרוגין.
'עונה' היא פרק זמן של יום ( מזריחה עד שקיעה) או לילה ( משקיעה עד זריחה).
– אשה קובעת וסת קבועה, רק אם יכלה להגדיר את הוסת לפי אחד מהתאורים המופיעים לעיל,
  3 פעמים רצופות.
– שאר הנשים מוגדרות כבעלות וסת שאינה קבועה.