לכל המאמרים

דיני פרישה

  • קביעות המחזורים

משמעות הלכתית רבה יש לקביעה האם לאשה וסת קבוע.
הלכתית מוכרים מספר סוגים שכיחים של וסת קבוע:
א. וסת הפלגה – הופעת מחזור בפרקי זמן קבועים בין המחזורים.
ב. וסת הגוף:
1. סיבה – הופעת מחזור כתוצאה מסיבה מסוימת כגון: פעילות ספורט, מאכל מסוים וכיוצ"ב.
2. סימן – הופעת מחזור בלווי תחושה גופנית אופיינית כגון: גודש בשדיים, כאבי גב, אגן או בטן וכו'.
בוסת הגוף תמיד הוסת תלווה בתחושה הגופנית או תגרם ממנה, וכן אותה תחושה לא תבוא ללא המחזור.
בנוסף מוכרים סוגים נוספים של קביעויות הוסת:
א. וסת החודש – הופעת מחזור באותו תאריך בחודש העברי.
ב. וסת השבוע – הופעת מחזור ביום מסוים בשבוע בפרקי שבועות קבועים.
ג.  וסת דילוג – חודש – הופעת מחזור בתאריך המשתנה באופן קבוע מחודש לחודש
(כגון: א' תשרי, ב' חשוון, ג' כסלו וכו')
ד. וסת דילוג – הפלגה – הופעת מחזור בפרקי זמן המשתנים באופן קבוע ( כגון 25 יום, 27 יום, 29 יום וכדומה).
ה. וסת  הסירוג – הופעת מחזור בתאריך קבוע בחודש, כל מספר חודשים קבוע.
ו.  וסת הכפול – הופעת מחזור בשני קביעויות שונות כגון: וסת הפלגה ווסת החודש.

– קביעת וסת כקבועה מותנית גם ב'עונה' בה הופיעה הוסת – 'עונה' קבועה או לסרוגין.
'עונה' היא פרק זמן של יום ( מזריחה עד שקיעה) או לילה ( משקיעה עד זריחה).
– אשה קובעת וסת קבועה, רק אם יכלה להגדיר את הוסת לפי אחד מהתאורים המופיעים לעיל,
  3 פעמים רצופות.
– שאר הנשים מוגדרות כבעלות וסת שאינה קבועה.

  • דיני פרישה

דיני פרישה בסמוך לוסת מורכבים מאד, באתר נתייחס רק לעיקר הדינים :

– מטרת דיני פרישה היא לעשות סייג הרחקה בין בני זוג בזמן שהאשה חוששת לראית וסת.

– על האשה המצפה לוסת, לפרוש מבעלה בזמן בו היא אמורה להתחיל לדמם.

– מעיקר הדין הפרישה היא רק מחיי אשות וכך פסקו מרבית הפוסקים.
– חלק מהפוסקים האשכנזים החמירו גם בקירבה גופנית של חיבה ( חיבוק, נישוק וכו').

– משך זמן הפרישה נקרא "עונה". הכוונה לטווח זמן של יום= מהזריחה ועד
שקיעה או לילה= מהשקיעה ועד לזריחה. על האשה הפורשת לפרוש בעונה בו מצפה לראיה.

– בזמן מועד הפרישה על האשה לבדוק עצמה בעד האם קיבלה מחזור.

– מועד הפרישה תלוי בקביעת האשה האם הוסת קבוע או לא.
– אשה שוסתה קבוע ( על פי אחת ההגדרות), פורשת מבעלה ב'עונה' (זמן יום או לילה) בה מצפה לתחילת הוסת,
– יש מחמירות ופורשות לפי גישת ה'אור זרוע'- נשים אלו נוהגות לפרוש כבר בעונה הסמוכה הקודמת, לעונה בו מצפה לראות.

– אשה בעלת וסת קבוע, צריכה לבדוק עצמה בעד בעונת הפרישה הצפויה ( לפי הקביעות), רצוי לקראת סוף העונה.
אשה זו תאסר לבעלה כל עוד לא ביצעה בדיקה בעד.

– אשה שהמחזור שלה אינו מוגדר כ'קבוע' פורשת מבעלה בשלושה מועדים:
1. זמן "וסת החודש".
כלומר באותו תאריך עברי בחודש בו ראתה את המחזור הקודם.
2. זמן "וסת הפלגה".
כלומר באותו תאריך בו יהיה הפרש הימים כמו שהיה בין הוסת האחרונה לזו שלפניה.
3. זמן "עונה בינונית".
כלומר: ביום השלושים לראיתה הקודמת ביום או בלילה לפי ראיתה הקודמת.
וכן ראוי שגם ביום ה- 31 תבדוק עצמה פעמיים.

אשה זו מותרת לבעלה אם לא בדקה בזמן וסת החודש ובזמן וסת הפלגה.
אשה זו נאסרת לבעלה כל עוד לא ביצעה בדיקה ב"עונה בינונית".

  • מחזור חצי קבוע

אשה אשר מחזורה אינו קבוע, אך יודעת בודאות מתי לא תראה מחזור, נקראת אשה עם 'מחזור חצי קבוע'.
לדוגמא, אם יודעת שאמורה לקבל מחזור בין היום ה-30  ליום 35, אשה זו אינה צריכה לשמור על פרישה במועד התאריך העברי של החודש אם הוא פחות מ-30 יום, אך תשמור על יום השלושים ( 'עונה בינונית') ו'וסת הפלגה'.
וכן אם רואה מעבר לשלושים יום אינה צריכה לשמור על 'עונה בינונית', אלא רק על 'וסת הפלגה'.

  • ימים שנבוכה

אשה שסוברת בימים מסוימים שאמורה לקבל מחזור, יכולה לנהוג דיני פרישה נוספים, אך אין לה לפרוש יותר מחמישה ימים רצופים.