לכל המאמרים

הסוחר המבורך

על המהר"ל מפראג מסופר, שבאו וסיפרו לו על יהודי פשוט שנוהג להלוות כספים לסוחרים ביום השוק. הבחינו הסוחרים , כי כאשר הם לווים ממנו כסף ועושים בו מסחר – הם זוכים להצלחה בלתי רגילה. המהר"ל ניסה לחקור לפשר הדבר ולא מצא סיבה. לימים נודע כי אותו יהודי פשוט נזהר מאד במשך שנים רבות בטבילת טהרה.