לכל המאמרים

מנהיגות מרים

נכתב על-ידי ד"ר יחיאל שרמן

מאמרים רבים פורסמו על משה רבנו כמנהיג דגול, בהם הודגשו תכונותיו של משה המוביל והמשפיע על עם ישראל ביציאתו מעבדות לחרות בשחרורם של העבדים והפיכתם לעם המקבל עליו תורה ומצוות, עם המשתחרר מכל עול, אך החי לו בתוך מסגרת של קיום מצוות וקבלת תורה.
מנהיגות משה מסתייעת על ידי אחיו אהרן, אשר מנהיגותו שלו משלימה בצורה נהדרת דרכו של משה כעומד בראש העם. אהרן הכהן עליו נאמר "אוהב שלום רודף שלום…" ומקרב אנשים לתורה.
אל מול שני מנהיגים דגולים אלה מתגלה אחותם מרים כמנהיגה מצויינת אף היא.
הבה נדגיש כמה מתכונותיה המנהיגותיות אשר כל העומד בראש כל מערכת היה גאה בתכונות אלה.
אומץ – בניגוד להוראת פרעה שגזר על הילודים, מפגינה מרים אומץ לב נחישות ותבונה – היא בחכמתה ויוזמתה משכנעת את הוריה עמרם ויוכבד להמשיך לקיים חיי אישות ולא לפחד מגזרות פרעה, כך נולד משה מנהיגו של ישראל. היא אף מיילדת בין שתי המילדות העבריות ומונעת השמדת הבנות.
אמונה ועמידה איתנה – מרים עומדת ומתיצבת מרחוק לדעת מה יקרה למשה הנמצא בתיבה. באמונתה הרבה היא משכנעת את בת פרעה להפקיד את משה התינוק בידי מינקת יהודיה.
נחישות וביטחון – היא מאמינה כי ה' יציל את אחיה, אך אינה סתם חושבת זאת אלא עושה, פועלת, יוזמת ובוטחת בעצמה בהקב"ה. הנחישות תכונה מנהיגותית איתנה.
יוזמה – בפרשת בשלח מופיעה המנהיגה מרים במלוא עוצמתה, היא מפעילה מלוא יוזמתה בהתקינה תופים, כדי לשיר ולהלל את הקב"ה על הניסים, ויוצאת במחולות במדבר.
מרים מבינה כי גם בתקופות קשות צריך להפעיל את השמחה שבאדם, המוסיקה, הנגינה והשירה מהווים מאז ועד היום את הכלים הבסיסיים הגורמים לשמחת אנוש. כך יצאו המנהיגים בחג הסוכות בעלייתם לרגל לירושלים במחול, בריקוד, בשמחה ובשירה. בבית המקדש המנהיגים צהלו במרכז אל מול כל הציבור העולה לרגל, שעמד סביבם והראו להם דוגמא קלאסית מדוע הנגינה של המנהיגים מובילה לשמחת העם. דוד המלך המנהיג – איש מוסיקה ושירה.
ההקשבה – בצד היוזמה, האומץ, הבטחון העצמי, הפגינה מרים המנהיגה גם התייחסות לאחר, לזולת, שהרי הקב"ה חונן לאדם דעת, לכל אדם. ההקשבה לאחר, היא מתכונות המנהיג החכם, המבין שניתן ללמוד מכל אדם. בהקשבתה האקטיבית היא השכילה ללמוד את הלכי הדור ולהבין כי דרך ההקשבה לומדים מהזולת.
חשיבה יצירתית – נאמר במסכת סוטה י"ב ע"א "וילך איש מבית לוי" מרים  בתו של עמרם גדול הדור הבהירה לו כי גירושיו מאמו אין בה חכמה, באשר פרעה גזר על הזכרים ואתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות.
חכמה ותבונה – במסכת מגילה י"ד ע"א מתוארת מרים כנביאה שהתנבאה שעתידה אמה ללדת בן שיושיע את ישראל, כשנולד נתמלא הבית אורה ואביה נשקה על קיום נבואתה.
ישנן מנהיגות נוספות המתוארות במקרא ושהשפיעו על מהלך מאורעות ועל ההיסטוריה של עם ישראל. רבקה, יוכבד, תמר, רות, חולדה, דבורה ואסתר, יתכן שאסתר היתה המנהיגה המצליחה ביותר מבין המנהיגות היא הביאה במנהיגותה החכמה להצלת העם היהודי מאובדן מוחלט, לא בכדי נקבע על פעולתה חג בישראל, אף מגילה נקראה על שמה.
דבורה אף היא עסקה בתחומים מנהיגותיים שהגברים טיפלו בהם, בתחום הדתי – נביאה, בתחום החברתי – שופטת, ובתחום הצבאי – מנהיגת הקרב מול סיסרא.
מרים לעומתן מציגה את הדגם היחודי ביותר של מנהיגות נשית. אינה נכנעת "למסגרת" הפשוטה אלא הופכת מנהיגה מוכרת אף כי היא מופיעה כמנהיגה שותפה לשני אחיה. מרים מגלמת דגם ייחודי של מנהיגות נשית. משה מתאר בצורה נפלאה את הנס שהעם חווה בשירת הים, מרים מוסיפה שירה, אומנם קצרה, אך שירה משלה לנשים.
משה המנהיג מביע עוצמתו של הקב"ה והעם לדורי דורות בשירת הים. מרים המנהיגה מפנה את שירתה הקצרה לקהל שומעיה הנשים. "ותען להם מרים" –  מיוזמתה שלה הצטרפו נשים נוספות רבות המשתתפות בארוע המדהים. היא מרים מבינה את צורכי העם ובמשפט קצר בשירה המלווה במוזיקה ובריקודים, שמחה זו
מהווה תפילת הודיה לאלוקים וצעד ראשון בהובלת העם לאמונה. למרים המנהיגה דרך יחודית משלה ולא בכדי מציין הכתוב "מרים הנביאה".
משה איש האלוקים לא תמיד מדגיש את הקשר והדיאלוג עם העם, מרים מבססת את מנהיגותה על הקרבה לעם, לא בכדי מפרש רש"י כי פועה זו מרים ההוגה ומדברת לילד כדרך הנשים המפייסות תינוק בוכה (שמות א, ט"ו – רש"י).
מרים מתקשרת עם התינוקות גם בבגרותם, יוצרת היא רשת של קשרים אנושיים, העם אהב את מרים כולם המתינו בשתיקה ובאהבה לתום שבעת הימים בהם הסתגרה מרים בפרשת הצרעת.
מותה של מרים המנהיגה מודגש מאוד, תולים את דרישת העם למים בהסתלקות בארה של מרים "מתה מרים נסתלקה הבאר" (תענית ט', א').
מרים היוצרת דיאלוג עם העם, מגשרת לא אחת על הפער בין העם המתלונן לבין המנהיג הדגול משה. מרים מציגה דגם יחודי של מנהיגות נשית דוקא בתקופה בה היא השפיעה, המנהיג הגברי היה המקובל. היא עיצבה מנהיגותה בדרך ובכלים שונים ומגוונים ומהווה בהליכותיה ובעשייתה דמות מנהיגה נפלאה.