לכל המאמרים

תפילת האחות

נכתב על-ידי נחמה שולמן

מודה אני לפניך, אלוקים
על שזיכיתני להיות כלי לשליחותך.
עזרני אלי,
במקום של חולי – להוסיף מזור
ובמקום של כאב – ללבות נחמה.
במקום של צער – להרבות שמחה
ובמקום של סערה – להשכין שלוה.
במקום של משבר – לטעת אמונה
ובמקום של דוי – להאדיר ארוכה.

יהי רצון, שלא תצא תקלה מידי.
במקצועיות ורגישות אתן מענה.
אושיט יד לכל נזקק.
אוסיף בריאות וחיים
ולא חלילה אאבדם.
אקשיב, אלטף, אחייך, אתמוך ואעודד.
ובסופה של משמרת,
אשוב להודות לך, האל.