לכל המאמרים

נשים אמיצות

נכתב על-ידי דר' יחיאל שרמן

פרשת שמות מתארת ימים אפלים של עם ישראל במצרים בטרם היותם לעם מגובש הם סובלים מסכת ייסורים והשפלה מהעם המצרי, פרעה בדבריו לעמו משכנע אותם לשכוח את יוסף והצלתו את המצרים מרעב. הוא פועל במהלכים מתוחכמים לשינוי דעת הקהל. הטיל הוא מיסים ועבודה קשה- למען הדיכוי והעינוי.
שישים ריבוא אנשים עבדים, עמלים ללא לאות ורק שתי  נשים אמיצות, לא נכנעו לאווירה הכללית של העבדות הרשעות והאכזריות . הן- נשים אלו סירבו למלא פקודתו של פרעה תוך הסתכנות אישית …"ותחיינה את הילדים " לא רק שלא המיתו את הילדים אלא סיפקו להם מזון ומים כדי שיוכלו לחיות.
הייתה זו פעילות נמרצת ואמיצה כנגד פקודה נוראית ובלתי מוסרית .
מנשים אלו אנו למדים שאין להיכנע לעריצות, גם האיש הבודד , היחיד, החלש חייב לזקוף קומתו אל מול רשעות ואלימות , המוסר היושר ההגינות והאמת צריכים להנחות דרכנו.
דרכן של המיילדות יכולה לשמש לנו אור לדורות, הן לא סטו מהדרך הישרה ונהגו בהתאם למצפון באומץ לב.
הנשים הביאו אור וחיות , הפיחו תקווה בשנים של אופל וקדרות במצרים , הגברים נתפסו לייאוש ולחדלון , והן הנשים לא נואשו מלראות הטוב. במסכת סוטא יא' עמ' ב' , דורש רב עוירא- בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצרים , הן לא נענו לגזרות פרעה ולא נבהלו מאיומיו.
אישה נוספת המוזכרת בפרשה זו, היא בת פרעה , בתוך ארמון הרשע של פרעה מתגלה לה בת פרעה החומלת על הילד אותו היא מוצאת בתיבה – ביאור. בתוך ים הרשע והאכזריות מצויה לה טיפה של רחמים בדמותה של בת פרעה . היא היורדת אל היאור- ורואה את התיבה , נאמר: "ותחמול עליו" בזקיפות קומה ובאומץ לב היא מחליטה לגדלו- בארמון פרעה, היא מגדלת את משה כמנהיג בבית מלוכה.
בת פרעה מתגלה כאישה אמיצה , נחושה ואסרטיבית. היא יודעת על החלטתו של אביה- פרעה, לא להחיות את הבנים. היא חיה בתקופה בו העם המצרי הופך את העם היהודי לעבדים , למרות כל זאת באומץ לב מדהים, היא מצילה את הילד , קוראת לו בשם ומגדלת אותו בביתה . לתת אותו לאישה מינקת מן היהודים- מהווה אף הוא קוד של אישה אמיצה.
אישה נוספת מדהימה במנהיגותה ובהתנהגותה האמיצה והחכמה , בעלת יוזמה והחלטיות היא מרים, אישה זו מתגלה בתכונות מנהיגותיות נפלאות, מרים האישה, הבת, מבהירה לאביה שהיה על פי המקורות דמות חשובה – כי התנהגותו בשליחת הנשים , כדי לא ללדת הוא מעשה גרוע ביותר, באומץ, בעוצמה ובנחישות היא מבהירה זאת לאביה. כאשר תיבת משה מונחת ביאור מרים אינה חוששת מפרעה ועבדיו, היא ניצבת ברוח איתנה, בזקיפות קומה ומתוך תחושות העזה , בין השיחים בקרבת היאור. באומץ לב מדהים היא מציעה לבת פרעה כי "יש לה מינקת" לא חששה היא שמא אנשי המלך יענישו אותה בחדירה לשטח לא לה.
מרים מתגלה במשך ספר שמות כאישה בעלת השפעה אדירה על משה , אהרון ועל כל נשות ישראל. מנהיגה אמיתי שהרבה בזכותה , זכו הנשים לאמירה. כי בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל , הן הבינו חשיבות השירה והמוסיקה בהגברת השמחה, הן באמונתם הרבה היו הראשונות לנדבות, ולנתינה משלהן.
צפורה מתגלה אף היא , בתושייה הרבה שהפגינה במילה של בנה , בהתמודדותה האיתנה אל מול המלאך, היא מגדלת ילדיה ומאפשרת למשה להנהיג את עם ישראל ולעסוק בצורכי ציבור.
בדור זה- אנו מבחינים בנשים רבות מאוד אשר מפגינות אומץ לב, מנהיגות , שאפתנות, חריצות, הובלה ונשיאה באחריות. עמידה בראש מערכות ומשכילות. שהרי אך לפני 70  שנה הוו הנשים כ- 30% מכלל הלומדים באקדמיה כיום הן מהוות כ- 57% לתואר ראשון,   לתואר שני- 50.5% ולתואר שלישי עדיין נמוך יותר.
נשים משכילות , רוכשות חכמה ודעת מטפחות בעצמן יותר עוצמה ואומץ לב. הייתכן שאופי חשוב זה שתכונה זו של עמידה אל מול קשיים , התמודדות בתנאי לחץ, של נחישות בהגשמת יעדים של התמקדות ברעיון מסוים וביצועו המושלם, של הקניית דרכים לאחרים בדרכי נועם אך בנחרצות-הוא אופי נשי?
הייתכן… הייתכן… שאלו הן תכונות נשיות? שבדור זה הן מפגינות יותר ויותר זקיפות קומה ע"פ הנלמד בפרשת שמות , תכונות אלו – הינן אופייניות דווקא לדור זה , הן כנראה טמונות בתוכן מאז ועד היום.
אל לנו לשכוח את חיי היומיום של הנשים , אי האפשרות ללכת היום ברחובות לבד בשעות שקצת חשוך או שהרחוב ריק מאדם, הפחד שאיזה פסיכופט יתקוף אותן ואין הן תוכלנה להתמודד מולו, שימת הגבולות והחצנת אסרטיביות כלפי אנשים שהן נפגשות איתם כל יום כדי לשמור על כבודן ועל פרטיותן.
הסבל הנוראי  שהן עוברות ב- 9 חודשי ההיריון והלידה עצמה כמובן,
החשיבה המתמדת על הילדים איפה הם? מה הם צריכים?  מה להכין להם לצהריים?
הכוח לא להזניח את המטלות וההתחייבויות שיש בבית, התבונה לשלב בין הקריירה לבית – אם האישה עובדת .
ויש כמובן את הנשים שמקדישות את כל כולן לבית ולטיפול בילדים שזה כמובן עבודה במשרה מלאה.
כל אלא ויותר, התמודדויות שנשים עוברות יום יום בהצלחה מרובה, ואין ספק שיש להעריץ אותן על כך. מנהיגות אמיתיות!!
ויש כיום נשים רבות המשלבות בדרך נפלאה מנהיגות בעבודתן, הן בעמדות מפתח ,שהרי רוב המנהלים —מנהלות,אך רבות מהן מטפחות בית נאמן וראוי להערצה.
ויותר ויותר נשים לומדות תורה, קובעות עיתים ללימוד ומטפחות בית שהן חלק מהותי בחינוך הילדים לאהבת תורה להבנת תורה וללמוד.