לכל המאמרים

כשנכנסת לחודש תשיעי

נכתב על-ידי "והייתם קדושים"

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי,
שתרחם על כל עוברות היולדות מעמך ישראל
ובפרט עלי…( שם ושם האם)
ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה
ואלד בנקל, בלי שום צער בטרם יבוא חבל לי ואמליט עוברי לחיים טובים ולשלום.
בשעה טובה ומזל טוב לנו ולולד,
ולא יארע לי ולא לולד שום צער ושום נזק ושום מקרה רע חס וחלילה.
אל מלא רחמים,
יהמו נא רחמיך עלי ותצילני מכל כאב וטרוף ובהלה
ותצא השליה בזמנה
ואהיה בריאה וטובה לעבודתך.
לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה.
אנא שמע תפילתנו ותענה עתירתנו, כי רחום אתה ושומע תפילת כל פה.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי..