לכל המאמרים

נגד לשון הרע

נכתב על-ידי חפץ חיים

רבונו של עולם.
יהי רצון שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני
ואזהר מלדבר לשון הרע, ורכילות ומהתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא.
ואזהר מלדבר, דברי שקר, מחלוקת , כעס וגאוה, הלבנת פנים וכל דיבור אסור.
וזכני שלא לדבר, כי אם דבר הצריך לענייני גופי ונפשי
ויהיו כל מעשי ודיבורי לשם שמים.