לכל המאמרים

תפילת אם בעת מתן שם לבתה

נכתב על-ידי פאני נוידא

"טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב .." (קוהלת פרק ז, א).
השבח לאל, המשפיע עלינו את רב חסדיו !
אתה נוטע הרגשןת ענוגות בלב אשה,
כה קדושים ונשגבים רחשי לב המאצילים אותה ומרוממין אותה בעיניה ובעיני אחרים.
אהבת אם וכיבוד אם מביאים למדות טובות, מרחיקים רוח – שטות מלב.
באתי לשבח ולהלל את שמך, אלי.
גם לי הענקת אותם רגשות טןבים וערבים !
נתת לי בת למלא את לבי בחום, בת שהדאגה לה ולחינוכה יהיו מנת חלקי,
שבדמותה הרכה אשוב בשמחה לראות איך פורחים לנגד עיני ימי ילדותי ונעורי.
היום אנו מביאים אותה באוהלן של שרה, רבקה, רחל ולאה.
יהי רצון, אלהי, שתשרה עליה ברכתך.
בצלם דמותך תקבל היום את שמה.
מי יתן שבמעשיה הטהורים והזכים תעשה אותו לשם הראוי לכבוד ויקר.
יהי רצון, אדון הטוב, ששם זה יכתב לפניך בספר החיים והאושר.
מי יתן שתהיה כשרה, כרבקה, כרחל וכלאה,
מעוטרת, מבורכת ומרוממת בכל המידות הטובות של החיים והאמונה.
מי יתן שתגדל להיות רכה ונדיבה, צדיקה באמונתה,
ישרה וצנועה, בת נאמנה ומסורה למיצוותיך,
בתולה ובת לב ונפש, רעיה ועקרת בית נאמנה,
שתשרה עליה ברכת שמים ותהי לרצון לבני אדם,
אמן.

נכתב על-ידי פאני נוידא
מצוטט מתוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, דר' עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ' 112.