לכל המאמרים

תחינה לערב ראש חודש

נכתב על-ידי שירה בת טובים, " מלכת התחינות"

אבינו אב הרחמן, הראה לנו את כחך וגבורתך ועזרנו והוליכנו לארץ הבחירה כפי שהבטחתנו
כי אתה נאמן ונאמנים דבריך, אך מבקשים אנו ממך אל רחום וחנון שתחיש גאולתנו ונראה זאת במו עיננו.
אבינו מלכנו, כאשר חטאנו במדבר נשא משה רבנו ע"ה תפלה עבורנו:
אבינו מלכנו, סלח נא לעם הזה אשר בו התפארת וקראת לי בני בכורי ישראל.
יודע אני שמדתך מלאת רחמים היא. שמע לקולי כשם ששמעת לתפילת אבותינו קדמונינו הצדיקים,
בעת שועם אליך, שמעני היום בוחן לבבות, אל תשליכני לעת זקנה ואוכל לעבדך בלבב שלם,
ומה שחטאתי מחל נא לי ושלא אחטא יותר,
שלא ישמחו שונאי בכשלוני ולא יוכלו לעשות עמי רע.
ישאו מלאכי הרחמים את תפילתי לפניך ונהג בי בחסד וברחמים ולא ברוגז חלילה.
אנא יודע מחשבות, ראה בעניי וריבה ריבי, כי צדיק וישר אתה
ורק עוונותי הם שגרמו לי שאצטרך לעמול בפרך לכלכלתי ולבריאות גופי.

נכתב על-ידי שירה בת טובים, " מלכת התחינות"
מצוטט מתוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, דר' עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ' 184.