לכל המאמרים

תפילה לאשה הטובלת במקוה

נכתב על-ידי הנוסח מוינה

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטהר אותי לבעלי,
כמו שצוה לנו הבורא יתברך ברוך הוא וברוך שמו הגדול.
ומברכת:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם,  אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".

 

נכתב על-ידי הנוסח מוינה
מצוטט מתוך הספר 'תפילת נשים' - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, דר' עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ' 163.